Advokát Petr Bauer

Úvodní slovo

Advokát je svobodné povolání. To nevnímám jen jako svobodu, ale taky jako odpovědnost s tím spojenou. Vše spojuji se svým jménem a obličejem, každý úspěch, ale samozřejmě i neúspěch. Tak jsem to vždy měl a to nejen ve sportu, který mě hodně tvaroval. Nikdy jsem se neschovával. V hokeji jsem hrál centra a chtěl jsem puk, ve fotbale střední zálohu a míč.

Musí to být spojeno s nutnou pokorou, ale zároveň i sebedůvěrou, protože pokud si nebudu věřit já sám, jak to mohu chtít od Vás? Mám jasnou představu, jak advokacii chci dělat, a také, jak ji určitě dělat nechci!

Nechci, aby forma byla nad obsahem. Nechci omílat, že jsem jiný a dělám to jinak, protože hon za tímhle vedl pouze k tomu, že všichni jsou tak jiní, až jsou stejní. Chci advokacii dělat hlavně dobře. Lépe než dobře. A to hodnotíte Vy, ne já.

Advokacie je řemeslo jako každé jiné. Jde o práci a její výsledky. Ty buď jsou nebo nejsou. Advokát má být důvěrník a „servisman“ každého z Vás v různorodých životních či obchodních situacích.

Tady bych Vám rád představil sebe a svou práci. Budu potěšen, když bude následovat osobní setkání, moje práce, její výsledky a Vaše spokojenost!

JUDr. Petr BAUER, advokát